ออกกำลังกายเสริมความแข็งแรงของข้อเท้าป้องกันการบาดเจ็บ

Volume: 
ฉบับที่ 49 เดือนกรกฎาคม 2566
Column: 
Rama Exercise
Writer Name: 
นายรังสิมา พรโสภิณ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกกำลังกายเสริมความแข็งแรงของข้อเท้าป้องกันการบาดเจ็บ 

ท่าที่ 1 “Standing calf raise” 
    • ยืนกางขาพอประมาณ
    • ยกส้นเท้าขึ้น ค้างไว้ 15 วินาที 
    • ทำจำนวน 3 เซต

ท่าที่ 2 “Standing Dorsiflexion”
    • ยืนกางขาพอประมาณ
    • ยกหน้าเท้าขึ้น ค้างไว้ 15 วินาที 
    • ทำจำนวน 3 เซต

ท่าที่ 3 “Single leg balance” 
        • ยืนกางขาพอประมาณ
        • ยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้น ให้ขนานไปกับพื้น ค้างไว้ 15 วินาที 
        • สลับข้างทำ ค้างไว้อีก 15 วินาที นับเป็น 1 เซต
        • ทำจำนวน 3 เซต

ท่าที่ 4 “Single leg balance toe touch” 
    • ทำต่อเนื่องจากท่าที่ 3 Single leg balance 
    • ก้มตัวลงแตะข้อเท้า ใช้แขนด้านเดียวกับที่ยกขาขึ้น
    • สลับข้างทำ ค้างไว้อีก 15 วินาที นับเป็น 1 เซต
    • ทำจำนวน 3 เซต

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 49