“พระสถิตในดวงใจ”

Volume: 
ฉบับที่ 46 เดือนตุลาคม 2565
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

   ๏ พระไม่ได้จากไปไหน 
ในหลวงฯ ที่รักสุดแสน

     

ทรงสถิตในใจ

    ๏ พระสถิต ณ ทั่วแดน
ยึดมั่นคำสอนตลอดมา

 

เหนือใต้แว่นแคว้น

    ๏ เก็บน้ำ-แกล้งดิน-ปลูกป่า
พระเมตตาหาใดทดแทน

 

ศาสตร์พระราชา

    ๏ พระผู้สุดหวงแหน
ระลึกแม้นกลางใจไทยเสมอ

 

สถิตพิมานแมน

 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
กาพย์ฉบัง ๑๖
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจริยา ไวศยารัทธ์ ประพันธ์

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 46