"ทางสว่าง"

Volume: 
ฉบับที่ 45 เดือนกรกฎาคม 2565
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

"ทางสว่าง"

 ทางกระจ่าง สว่างสงบ           ไปสู่ภพ สงบสว่าง
ดุ่มเดิน เพื่อพ้นทาง                             วัฏฏ์ทิ้งขว้าง เพื่อทางพ้น
   
ทางสว่าง หนทางธรรม           ก้าวงามล้ำ ธรรมทางหน
ความสุข ผองชั้นชน                            เยือนยินยล ชนชั้นผอง
   
ทางสว่าง ท่องธารมรรค           ไร้รูปลักษณ์ มรรคธารท่อง
เหตุผล ฉายคันฉ่อง                            แสงรังรอง คันฉ่องฉาย
   
ตนตื่นรู้ หายเหว่ว้า           เหงาโหยหา ว้าเหว่หาย
กาลเวลา เลือนลับคล้าย                     ฤๅกลับกลาย คล้ายลับเลือน
   
ประชุม เพื่อนคณะดี           เลิศศักดิ์ศรี ดีคณะเพื่อน
คำสอน วอนย้ำเตือน                          ทุกข์ปล่อยเลือน เตือนย้ำวอน

 

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 45