มายา

Volume: 
ฉบับที่ 47 เดือนมกราคม 2566
Column: 
Relaxing Corner
Writer Name: 
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

      สายลมพัดผ่านใจ   สายโยงใยแผ่วผิววน
น้อมใจระลึกหน  หวนโหยหาเฝ้าติดตาม
      โลภโมหะจริต  โทสาพิษคิดทุกยาม
เลือนร้างระคางความ  ผ่านสนามฝึกภาวนา
      ก้าวข้ามทะลุล่วง  พ้นห้วงทุกข์ด้วยวาสนา
ถือศีลครองธรรมา บุญนำพาฝ่าผองภัย
      เรียนรู้สิ่งกระทบ  เวียนบรรจบมรรคาลัย
สวรรค์เอื้อมนรกผลักไส แท้ทุกสิ่งคือมายา
      สายลมพัดผ่านใจ  สายโยงใยหลอมอัตตา
หลงโง่งมตัณหา หลงคิดว่ามีตัวตน

 

                                                                                                                          กาพย์ยานี ๑๑

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 47