ดอกไม้-ปลูกและจัดใจคน

Volume: 
ฉบับที่ 47 เดือนมกราคม 2566
Column: 
Other
Writer Name: 
รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลายคนตั้งใจในวาระปีใหม่ว่า ฉันจะ..ออกกำลังกาย 

บางคนตั้งไว้ว่า ฉันจะ.. ไม่เล่นโทรศัพท์ ท่อง หรือเข้าโซเชียลจนนอนดึก 

ปณิธานที่ยอดนิยม คือ ฉันจะลดความอ้วน

..

วันนี้มาเชิญชวนตั้งปณิธานกันว่า ปีใหม่นี้มาปลูกและจัดดอกไม้กัน 

คนเป็นคนปลูกและจัดดอกไม้ จะได้อานิสงส์ผลดีต่อจิตใจหลายประการค่ะ

..

เริ่มตั้งแต่เมื่อเรามุ่งมั่นออกแรงขุดดิน ต้นไม้ได้หลุมดินสำหรับเป็นที่อาศัยเติบโต 

เราปลูกต้นไม้ลงไปในหลุม รดน้ำให้เช้าเย็น หมั่นทะนุถนอมดูแลให้ปุ๋ย พรวนดิน 

เราให้ที่อยู่อาศัยแก่ต้นไม้ ต้นไม้ให้ร่างกายที่แข็งแรงคืนสู่เรา

ราจัดที่ทางให้ต้นไม้แสนรักได้รับทั้ง ลม แสงแดด 

เราคอยเฝ้าระวังโรค เชื้อราและไล่แมลง รอจนกระทั่งได้เวลาเหมาะสม จึงเก็บดอกไม้มาจัดแจกัน 

จัดดอกไม้ในแจกันจนสำเร็จ แลเห็นความงามพาเกิดสุขอันประณีต นั่นคือ ดอกไม้ ให้ความสุข คืนกลับผู้ปลูก

..

คิดต่อไปอีกหน่อย ตั้งปณิธานปีใหม่ขยายผลไปอีกนิด ปลูกความรักกับคู่รัก กับพี่น้องเพื่อนฝูง หรือคนรอบกาย

เมตตา กรุณา ปรารถนาดีต่อผู้อื่น ผิดนิดผิดหน่อยให้อภัยกันและกัน 

มีความ “อดทน” ข่มใจไว้ หรือ “ทนอด” ใจ ไม่โต้ตอบกลับเมื่อพบเหตุไม่พึงใจ

..

การปลูกดอกไม้ตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งจัดดอกไม้ คนเป็นคนปลูกและจัดดอกไม้ ดอกไม้เป็นผู้ปลูกและจัดใจคน เหมือนปลูกความรัก คู่รักต่างเป็นผู้ปลูกและจัดใจซึ่งกันและกัน

....

เราปลูกดอกไม้ แต่ ดอกไม้เป็นผู้ปลูกและจัดใจคน 

รศ. พญ.จริยา ไวศยารัทธ์
บรรณาธิการนิตยสาร @Rama

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรูปแบบ PDF: 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 47