งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566

12th Surgical Quality Conference
schedule12th Surgical Quality Conference
 

     ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม "งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566" (12th Surgical Quality Conference) ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 08:00-15:30 น. ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
     ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล เภสัชกร เภสัชกรคลินิก และเจ้าหน้าสายสนับสนุน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน "งานมหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ผลงานประเภท Oral : CQI
2. ผลงานประเภท Innovation
3. ผลงานประเภท poster presentation : KAIZEN
4. ผลงานประเภทคลิป VDO การสอนคนไข้ หรือสื่อการเรียนการสอนต่างๆ (ความยาวไม่เกิน 3 นาที)

ระยะเวลาในการรับผลงาน : ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 03 เมษายน 2566
สอบถามเพิ่มเติม : ติดต่อ คุณอุทัยรัตน์ สุกสี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 โทร. 1315

Download แบบฟอร์ม สำหรับการส่งผลงานเข้าประกวดได้จาก Link ด้านล่าง หรือ อ่านระเบียบเพิ่มเติมได้จาก : งานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี