โดยอ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม  2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ...
 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 
ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
 
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  หรือสอบถ...
 
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
 
ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
 
ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 
ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น7 ***รายละเอียดคลิก***

Pages

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx