ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (เข้าฟังฟรี มีรางว...
 
นวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (เข้าฟังฟรี)
 
ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (เข้าฟังฟรี)
 
โดยอ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม  2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ...
 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 
ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
 
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  หรือสอบถ...
 
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
 
ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์