เชิญร่วมฟังการบรรยาย Obstructive lung disease and Obstructive sleep apnea (OLDOSA) โดยอ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล นักตรวจการนอนหลับ และเจ้าหน้าที่
              เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อเรื่อง Obstructive lung disease and Obstructive sleep apnea (OLDOSA) โดยอ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น.    
 ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (ลงทะเบียนเข้าฟังฟรี)                                                                
#สำหรับแพทย์สามารถเก็บหน่วยกิต CME ได้ค่ะ
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน QR code             
หรือลิ้งค์: https://forms.gle/U4YVhovt57r7vUz66                             
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2003776 (คุณนิภาพร)