เชิญร่วมฟังบรรยายเรื่อง  Heart failure!! Why does sleep matter?

เรียน อาจารย์ที่เคารพและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล นักตรวจการนอนหลับ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อเรื่อง  Heart failure!! Why does sleep matter? บรรยายโดย อ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น. . ณ ห้องประชุมศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (ลงทะเบียนเข้าฟังฟรี) หรือสามารถฟังออนไลน์ผ่านเพจ Sleep รามา

#สำหรับแพทย์สามารถเก็บหน่วยกิต CME ได้ค่ะ

#ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน QR code

หรือลิ้งค์: https://forms.gle/U4YVhovt57r7vUz66

ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2003776 (คุณนิภาพร)