ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายSleep medicine Grand Round ในหัวข้อ เรื่อง "A Thai male 32 years old presented with progressive dyspnea for 3 days" 

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และนักตรวจการนอนหลับทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี Sleep medicine Grand Round ในหัวข้อ เรื่อง "A Thai male 32 years old presented with progressive dyspnea for 3 days" โดยนายแพทย์ธนวัฒน์ เต็งศิริโกมล สาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (ลงทะเบียนเข้าฟังฟรี) https://forms.gle/bwPa2AE7BSe2jSXy5 ขอบคุณค่ะ