เชิญฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง Phenotypic classification Clinical implication Research opportunity Discussionโดย: ผศ.นพ.สิทธิเทพ ธนกิจจารุ, อ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล, อ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ, Dr. Thom Feroah

เรียน อาจารย์ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล Technician และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

เข้าร่วมฟังการบรรยาย Round table discussion: special topic on" Phenotypic classification of obstructive sleep apnea" ของศูนย์โรคการนอนหลับในหัวข้อเรื่อง Phenotypic classification Clinical implication Research opportunity Discussionโดย: ผศ.นพ.สิทธิเทพ ธนกิจจารุ, อ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล, อ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ, Dr. Thom Feroah ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/qE1c9bZrrVq6hUYw9 หรือผ่าน QR Code ตามรูปที่แนบมา  หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-2003776