การใช้งาน Synapse5 สำหรับรังสีแพทย์ (Radiologist)

alt
การใช้งานผ่าน Synapse Search by HN
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
alt
การเรียกใช้งานผ่าน Envision
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
alt
การเรียกใช้งานผ่านระบบ EMR
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
alt
การเรียกใช้งานผ่านระบบ IPD
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
alt
การใช้งานผ่าน Synapse Worklist
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
alt
การใช้งานหน้าต่างซองฟิล์ม(PowerJacket)
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
alt
การเปรียบเทียบภาพ
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
alt
วิธีการเรียกดูผลอ่าน(Report)

<

หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
alt
การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆผ่านการใช้ Tools menu สำหรับรังสีแพทย์
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
 
alt
การใช้งานฟังก์ชั่นในภาพ CT
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
alt
การใช้งานฟังก์ชั่นในภาพแมมโมแกรม (MG)
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
alt
การใช้งาน Auto-Snapshot เพื่อรองรับ Interrupt Flow สำหรับรังสีแพทย์
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
alt
การบันทึก Annotation/Bookmark ใน User ด้วย Snapshot
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
alt
การใช้งาน Synapse-Chat เพื่อสื่อสารกันระหว่าง User ใน Synapse
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO
 
alt
การ Export ภาพ
หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมสารสนเทศทางรังสีวิทยา : Synapse 5.7 Training 2564
Contact : งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา
Tel 1. อาคารปฏิบัติการหลัก : 02-201-2462 ,46365
Tel 2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ : 02-200-3352
การบรรยาย : VDO