ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 12.00น. - 13.00น. ณ หน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

 

คลิกที่รูป