กิจกรรมร่วมงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิก พญ.โลจนา ตันติยาทร

กิจกรรม ร่วมงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงโลจนา ตันติยาทร วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 12.00-13.30 น.ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ