กิจกรรมร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

กิจกรรมร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุวัธนา นนทะสุต
 

>>คลิกเพื่อชมภาพ<<