โครงการสัมมนาระดมสมองเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาควิชารังสี-ความรู้ดี-มีความสุข

โครงการสัมมนาระดมสมองเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนภาควิชารังสี-ความรู้ดี-มีความสุข
ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมแพ รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2557

>>คลิกเพื่อชมภาพ<<