ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่ารังสีแพทย์