สัมมนาภาควิชารังสีวิทยา 2556

       สัมมนาภาควิชารังสีวิทยา

"การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานร่วมกัน"

ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556

ภาพบรรยากาศกิจกรรม <<< คลิก