แทนคำขอบคุณ  จากใจ... ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

   ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ขอขอบคุณ บริษัท Sodexo และ ICS

 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ

ที่ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2558 เป็นตันไป

 
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2557

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา

 
ซ้อมหนี้ไฟของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

พัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย รวมถึงการลดความเสี่ยงและควบคุมเพลิง...