การจัดอบรมประชาชน เรื่อง จะเลือกการรักษาอย่างไร... เมื่อโรคระยะท้ายมาถึง

บรรยากาศการอบรมประชาชน หัวข้อเรื่อง "จะเลือกการรักษาอย่างไร... เมื่อโรคระยะท้ายมาถึง" ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินชั้น 3

ในครั้งนี้ ทางศูนย์ฯต้องขอขอบพระคุณ คุณหมอฉันทนา หมอกเจริญพงศ์ คุณหมอจากสถาบันมะเร็ง ที่ได้ให้ความรู้เล็กๆ น้อยๆ แก่ผู้เข้าอบรมค่ะ

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม สามารถติดตามดูได้ที่ https://www.facebook.com/pcc.rama/posts/1270535252996379