โครงการอบรมประชาชน ในหัวข้อเรื่อง " ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มอร์ฟีน"

 

ศูนย์รามาธิบดีภิบาล ร่วมกับ งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน ในหัวข้อเรื่อง " ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มอร์ฟีน? " ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-2012569 ในวันและเวลาราชการ ด่วน! รับจำนวนจำกัด

หมายเหตุ สามารถติดตามข่าวสารของศูนย์รามาภิบาลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pcc.rama/