แจ้งการเปลี่ยนแปลง Line Add

 

เนื่องจาก Line Official เดิมของศูนย์ฯ มีปัญหา ทำให้จำเป็นที่จะต้องสร้างอันใหม่ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการทำงาน

และการกระจายข่าวสารประโยชน์ต่างๆ ให้ทั่วถึง ดังนั้นจึงเรียนแจ้งให้ลูกเพจได้ทราบ และรบกวนแสกน/แอดไลน์อันใหม่

เพื่อที่จะได้รับข้อมูลอัพเดตข่าวสารจากทางเรา และต้องขออภัยในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้