ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเรียนเชิญท่านเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน) ในวันที่ 5-9 และ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://med.mahidol.ac.th/nursing/ACNER/index.php#
ศ.น.พร.
☎️ 02-2011512
☎️ 02-2011608
💌 rama.ccne@gmail.com