ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน ในหัวข้อเรื่อง " ความจริง.... บอกดีไม่บอกดี? "

ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน ในหัวข้อเรื่อง " ความจริง.... บอกดีไม่บอกดี? "

ศูนย์รามาธิบดีภิบาล ร่วมกับ งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน ในหัวข้อเรื่อง " ความจริง.... บอกดีไม่บอกดี? " ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-2012569 ในวันและเวลาราชการ ด่วน! รับจำนวนจำกัด

หมายเหตุ สามารถติดตามข่าวสารของศูนย์รามาภิบาลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pcc.rama/