ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Palliative Care Day 2018 สำหรับประชาชน

Palliative Care Day 2018 สำหรับประชาชน
ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
ณ อาคาร 1 (อาคารหลัก) ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันงานพบกับกิจกรรมเวทีเสวนา เรื่อง ทุกคำถามกับการเสียชีวิตที่บ้าน : เตรียมพร้อมอย่างไร? พร้อมกับบูธและโปสเตอร์ให้คำปรึกษาการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน