โครงการอบรมประชาชน ในหัวข้อเรื่อง "การบอกความจริงกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย บอกดี... ไม่บอกดี"

ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน ในหัวข้อเรื่อง "การบอกความจริงกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย บอกดี... ไม่บอกดี" ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-2012569 และ 02-2010489 ในวันและเวลาราชการ ด่วน! รับจำนวนจำกัด

หมายเหตุ สามารถติดตามข่าวสารของศูนย์รามาอภิบาลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/RPC.Rama/