ภาพกิจกรรม Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2019 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

ภาพกิจกรรมในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

 

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-15.30 น. ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

ในวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ห้อง 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 

 

ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ห้องประชุม 714 ชั้น 7 และครั้งที่ 4 วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารบริหาร 

 

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังชี้แจงรายละเอียดโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research Camp 2018 

 

ภาพกิจกรรม DEAN’s PARTIEs 2018 วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

ภาพกิจกรรม Research Camp 2017 # I วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research Camp 2017

 

เชิญเข้ารวมรับฟังชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการต้นกล้าฯ 

 

การติดตามความก้าวหน้าของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้ารามาธิบดี 

Pages

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map