ภาพกิจกรรม Research Tour 2021 (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2) วันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท) 

 

กิจกรรม Resarch Camp (Online-I) วันที่ 15 กันยายน 2564

 

กิจกรรม  DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2021 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564  และ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

 

ขอความร่วมมือในการประเมินโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563

 

กิจกรรม Research Market ครั้งที่ 1 (Online) วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 

 

ภาพกิจกรรม Research Camp 2021 (On sightseeing) วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

ขอแสดงความยินดี นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Resarch Camp 2020 ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. 

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ (International Medical Student Research Conference, IMRC 2020 

 

ภาพกิจกรรมมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 3 

 

ภาพกิจกรรม Resarch Camp 2020 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563  

 

ภาพกิจกรรม Dean's PARTIEs & Science Fair 2020 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563