ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research Camp 2018 

 

ภาพกิจกรรม DEAN’s PARTIEs 2018 วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 

ภาพกิจกรรม Research Camp 2017 # I วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research Camp 2017

 

เชิญเข้ารวมรับฟังชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการต้นกล้าฯ 

 

การติดตามความก้าวหน้าของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้ารามาธิบดี 

 

ขอเชิญชวนนักศึกษาแพทย์ออกแบบ logo เพื่อชิงเงินรางวัล ดูรายะลเอียดคลิ๊กเลย 

 
ต้นกล้ารามาธิบดี

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี