ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์โครงการต้นกล้ารามาธิบดี 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์โครงการต้นกล้ารามาธิบดี 🎊🎉ได้รับรางวัลในงาน Thai Medical Education Conference 2024 (TMEC23) 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์โครงการต้นกล้ารามาธิบดี 

 

งานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก 

 

กิจกรรม Research Tour 2023 ปีการศึกษา 2566 

 

International Medical Student Research Conference - IMRC 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 และ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 

 

ขอความร่วมมือตอบประเมินโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2565 

 

ภาพกิจกรรม Research camp (Online-IV) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

 

กิจกรรม Research camp ครั้งที่ 2 (On-site) ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.