งานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก 

 

กิจกรรม Research Tour 2023 ปีการศึกษา 2566 

 

International Medical Student Research Conference - IMRC 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Research camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2566

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 และ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 

 

ขอความร่วมมือตอบประเมินโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2565 

 

ภาพกิจกรรม Research camp (Online-IV) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

 

กิจกรรม Research camp ครั้งที่ 2 (On-site) ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลในงาน International Medical Student Conference 2022 (IMRC 2022) 

 

ขอแสดงความยินดี นายเสฏฐันนันท์ จารุเกษมกิจ และนายศรุต เชาวะวณิช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

 

ภาพกิจกรรม Research Tour 2022 ปีการศึกษา 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท) 

Pages

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map