กิจกรรม  DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2021 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564  และ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

 

ขอความร่วมมือในการประเมินโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563

 

กิจกรรม Research Market ครั้งที่ 1 (Online) วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 

 

ภาพกิจกรรม Research Camp 2021 (On sightseeing) วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

ขอแสดงความยินดี นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Resarch Camp 2020 ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. 

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ (International Medical Student Research Conference, IMRC 2020 

 

ภาพกิจกรรมมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 3 

 

ภาพกิจกรรม Resarch Camp 2020 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563  

 

ภาพกิจกรรม Dean's PARTIEs & Science Fair 2020 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 

 

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น. Join Zoom Meeting 

 

ภาพกิจกรรมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map