ภาพกิจกรรม Research camp (Online-IV)

ภาพกิจกรรม Research camp (Online-IV) ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
 
 
     ภาพบรรยากาศกิจกรรม Research camp (Online-IV) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)