งานมหกรรมนวัตกรรมดิจิทัลวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการบริการสุขภาพและการพัฒนาการศึกษายุคใหม่

Advances in Digital Health, AI and Biomedical Engineering in Medical Services and Education

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงาน

มหกรรมนวัตกรรมดิจิทัลวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการบริการสุขภาพและการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ (Advances in Digital Health, AI and Biomedical Engineering in Medical Services and Education)

ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ ห้อง 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โดยผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ส่งผลงานเพื่อจัดนิทรรศการ และส่งข้อเสนอโครงการ (Pitching) ตามรายละเอียดโปสเตอร์

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมนนิตา คงปั้น โทรศัพท์ 061-2263996