กิจกรรม DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2023

DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2023

      ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนจากโครงการฯ 

      แนะนำโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

  • ช่วงที่ 1 : TED TALK โดยศิษย์เก่าและแพทย์รุ่นพี่  วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
  1. Facebook (live) ต้นกล้ารามาธิบดี
  2. IPTV : https://muit.mahidol.ac.th/iptv.htm