กิจกรรม Research camp ครั้งที่ 3 (On-site) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม Research camp ครั้งที่ 3 (On-site) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 3 (On-site) ประจำปีการศึกษา 2565 

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ ห้องบรรยาย 2C2 อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัย 2 ชั้น 2  โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม