Research Camp (Big data) 2022 Part II 

 

กิจกรรม DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2022 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 สิงหาคม 2565  และ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 

 

SAGE Research Methods 

 

กิจกรรม Research Camp (Big Data) ประจำปี 2565 

 

กิจกรรม Research Camp 2022 #3 (Online) ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. 

 

ภาพกิจกรรม Research Tour 2022 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลในงาน International Medical Student Conference 2021 (IMRC 2021)

 

กิจกรรม Resarch Camp (Online-II) วันที่ 14 มกราคม 2565

 

ภาพมอบเกียรติบัตรการได้รับรางวัลทุนประเภทต่างๆ จากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ในงานพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก

 

ขอแสดงความยินดี นายยสวัต สุวรรณลิขิต และนายภรัณยู โอสถธนาการ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6  ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2564 

 

ภาพกิจกรรม Research Tour 2021 (นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2) วันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท) 

 

กิจกรรม Resarch Camp (Online-I) วันที่ 15 กันยายน 2564

Pages

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map