ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลในงาน International Medical Student Conference 2022 (IMRC 2022) 

 

ขอแสดงความยินดี นายเสฏฐันนันท์ จารุเกษมกิจ และนายศรุต เชาวะวณิช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

 

ภาพกิจกรรม Research Tour 2022 ปีการศึกษา 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท) 

 

ภาพกิจกรรม Private Open House 2022 

 

ภาพกิจกรรม Research Tour 2022 ณ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

ภาพกิจกรรม Research camp 2022 ครั้งที่ 2 (On-site) ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 

 

International Medical Student Research Conference - IMRC

 

ขอความร่วมมือในการประเมินโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2564 

 

ภาพกิจกรรม Research camp 2022 ครั้งที่ 1 (Online) ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 

 

Research Camp (Big data) 2022 Part II 

 

กิจกรรม DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2022 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 สิงหาคม 2565  และ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 

 

SAGE Research Methods