กิจกรรม Research camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 

กิจกรรม Research camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม Research Camp 2023 ประจำปีการศึกษา 2566

- ภาพกิจกรรมฯ ครั้งที่ 1
 

  • ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง โถงอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

- ภาพกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2
 

  • ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านออนไลน์ Zoom meeting

- รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม
- ภาพกิจกรรมฯ ครั้งที่ 3