กิจกรรม DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2022

DEAN’s PARTIEs & Science Fair 2022

      ผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนจากโครงการฯ 

      แนะนำโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

  • ช่วงที่ 1 : TED TALK โดยศิษย์เก่าและแพทย์รุ่นพี่  วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
  1. Zoom Meeting
  2. Facebook (live) ต้นกล้ารามาธิบดี
  3. IPTV : https://muit.mahidol.ac.th/iptv.htm