ภาพกิจกรรม Research camp 2022 ครั้งที่ 1 (Online) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม Research camp 2022 ครั้งที่ 1 (Online) ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม Research Camp 2022 ครั้งที่ 1 (Online) ประจำปีการศึกษา 2565 
ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.30 น. 

         Meeting ID: 954 1964 0693

         Passcode: rc1234

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม