ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

 

เตียง เช่น เตียงเฟาว์เลอร์ (มือหมุน ,ไฟฟ้า)

เตียงตรวจโรค    

เตียงทำคลอด

เตียงรับบริจาคโลหิต

เตียงผ่าตัด 

เตียงตรวจภายใน

เตียงเด็ก – คลิปเด็กแรกเกิด

เตียงไม้เตี้ยทำกายภาพบำบัด – ฝังเข็ม – นวดแผนไทย

แผ่นรองนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (slide pad)

รถเข็นผู้ป่วยนั่ง

รถเข็นผู้ป่วยนอน (Stryker)

รถเข็นทำแผล

รถเข็นถาดแจกยา

รถเข็นอาหารผู้ป่วย

รถเข็นอุ่นอาหาร 

รถเข็นผ้าเปื้อน , โครงเหล็กทิ้งผ้าเปื้อน

รถเข็นทำหัตถการ

รถเข็นวางเครื่องมือผ่าตัด (โต๊ะเมโย)

รถเข็น Bed pan

รถเข็นนั่งถ่าย

รถเข็นฉุกเฉิน (Emergency Cart)

รถเข็นวางอ่าง (โครงเหล็กวางอ่าง)

กล้องจุลทรรศน์

กล้องดูดาว

กล้องส่องตรวจ     

กล้องส่องผ่าตัด , เครื่องผ่าตัดผ่านกล้อง

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้)

เครื่องวัดความดันโลหิต

วัดความดันเส้นเลือด

เครื่องวัดรังสี

วัดการไหลของโลหิต

เครื่องกระตุ้นเส้นประสาท

เครื่องวัดสีผิว

เครื่องวัดหลอดเลือด

เครื่องวัดแรงบีบมือ

เครื่องวัดแรงดึง

เครื่องวัดปริมาณสาร

เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ

เครื่องวัดความเข้มข้นสาร

เครื่องวัดคลื่นหัวใจ

เครื่องวัดสัญญาณชีพ

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว , เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด

เครื่องวัดการได้ยิน

เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา

เครื่องตรวจตา (Slit lamp)

เครื่องตรวจจอประสาทตา

เครื่องตรวจความโค้งกระจกตา

เครื่องวัดสายตา

เครื่องวัดความดันลูกตา

เครื่องวัดเลนส์ตา

เครื่องวัดความยาวลูกตา

เครื่องวัดแรงดันลมคอ (Cuff Pressure)

เครื่องตรวจหัวใจ

เครื่องตรวจไขมัน  

เครื่องตรวจตา หู คอ จมูก

เครื่องตรวจเม็ดเลือด

เครื่องตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็ง

เครื่องส่องตรวจ 

ตู้ปลอดเชื้อ 

ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์     

ตู้บ่มเชื้อ  

ตู้ตัดชิ้นเนื้อ

ตู้ส่องดูฟิล์มเอกซเรย์

ตู้อบเด็กทารก

เครื่องให้ความอบอุ่นทารก

เครื่องส่องไฟภาวะเด็กตัวเหลือง

ตู้สำหรับตรวจการได้ยิน

ตู้ดูดสารเคมี – ดูดควันพิษ

ตู้อบแห้งสายยางและอุปกรณ์

เครื่องดูดเสมหะ      

เครื่องดูดน้ำย่อย

เครื่องดูดเลือดและหนอง

เครื่องเจาะกระดูก , เลื่อยตัดกระดูก , เครื่องคว้านกระดูก

เครื่องเจาะไขกระดูก

เลื่อยตัดเฝือก

เครื่องอบฆ่าเชื้อ , เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ , หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องปั๊มน้ำนม

ยูนิตทำฟัน

เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน

ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ

เครื่องอุดคลองรากฟัน(ปืน)

เครื่องขยายคลองรากฟัน

เครื่องวัดความมีชีวิตของฟัน

เครื่องวัดความยาวรากฟัน

เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน

เครื่องกรอฟัน

เครื่องเลเซอร์ผิวหนัง

เครื่องจี้ห้ามเลือด

เครื่องจี้จมูก

เครื่องจี้คอ

เครื่องตัดเนื้อตาย

เสาวางเครื่องมือ

เสาแขวนน้ำเกลือ

เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล , เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง , เครื่องวัดส่วนสูง

เครื่องชั่งสารชนิดละเอียด

เครื่องสุญญากาศ

เครื่องทดสอบความถ่วงจำเพาะของของเหลว

เครื่องมือเทียบสีเคมี

เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน

เครื่องอัดลมขับด้วยเครื่องยนต์

เครื่องมือเติมน้ำยา , เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (ไปเปต-Pipette)

เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท

เครื่องแปลงสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน / เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์

เครื่องกลั่นน้ำ

เครื่องระเหยของเหลว

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

เครื่องปั่นแยกเลือด

เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดิน

เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก

เครื่องกวนสาร

เครื่องผสมสาร

เตาเผาอุณหภูมิสูง (เตาละลายสาร)

เครื่องอุ่นน้ำเกลือ

เครื่องอุ่นหลอดทดลอง

เครื่องอุ่นสารละลาย

เครื่องอุ่นสไลด์

เครื่องเขียนสไลด์ , SlideMate

เครื่องขบนิ่ว , เครื่องสลายนิ่ว –ต่อม –ต้อ

เครื่องตักตะกอน

เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่าง

เครื่องวิเคราะห์เสียง

เครื่องวิเคราะห์เส้นผม

เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย

เครื่องวิเคราะห์สาร

เครื่องวิเคราะห์โปรตีน

เครื่องวิเคราะห์ก๊าช

เครื่องวิเคราะห์จอประสาทตา

เครื่องวิเคราะห์ไขมัน

เครื่องวิเคราะห์การไหลของเลือด

เครื่องวิเคราะห์ระบบการทำงาน

เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเปลวไฟ

เครื่องอบแอมโมเนีย

เครื่องให้ออกซิเจน

เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า

เครื่องช่วยหายใจ

เครื่องสร้างความชื้นสำหรับเครื่องช่วยหายใจ

เครื่องผสมและปรับเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน (gas blender)

เครื่องผลิตออกซิเจน

เครื่องเอกซเรย์ , เอกซเรย์ฟัน ,โออาร์ม , ซีอาร์ม, ยูอาร์ม ,CT

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

เครื่องฉีดสาร / สี  (สำหรับMRI /X-Ray)

เครื่องดูฟิล์มเอกซเรย์

เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์

ฉากกั้นแสงเอกซเรย์

เครื่องใส่ท่อช่วยหายใจ (Laryngoscope)

เครื่องให้ยาสลบ

เครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Syringe pump)

เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ผู้ป่วยขณะผ่าตัด

เครื่องทำลมร้อน (สำหรับผ้าห่มควบคุมอุณหภูมิ)

เครื่องล้างเข็มฉีดยา

โคมไฟผ่าตัด

โคมไฟส่องตรวจ , ไฟส่องตรวจชนิดสวมศีรษะ

เครื่องทำคลอดสุญญากาศ

เครื่องกรองเชื้อไวรัส

เครื่องมือสำหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรีย

เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน

ตู้แช่ยา

ตู้แช่เวชภัณฑ์

ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ

ถังไนโตรเจนเหลว

ตู้เย็นเก็บศพ 

ตู้เย็นเก็บโลหิต-เกล็ดเลือด-พลาสม่า

โต๊ะคร่อมเตียง Over bed

ม้าขึ้นเตียง

ตู้ข้างเตียง

เครื่องติดตามการทำงานหัวใจ/สัญญาณชีพ  Monitor – Module , EKG

เครื่องอัลตราซาวด์ Ultrasound (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)

เครื่องให้อาหารเหลว , เครื่องให้อาหารทางสายยาง , เครื่องให้สารเหลว

เครื่องปิดซองบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ

เครื่องสั่นสะเทือนปอด

เครื่องตรวจลมเข้า-ออกปอด (Spirometer)

เครื่องล้างหลอดทดลอง

เครื่องล้างเครื่องมือ

เครื่องล้างและฆ่าเชื้อ

เครื่องล้างไต

เครื่องไตเทียม

เครื่องนำวิถีการตรวจ/ผ่าตัด

เครื่องส่งคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางโทรศัพท์ (Transtelephonic)

เครื่องส่งคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Telemetry)