โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 842

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 842

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ 

ให้กับโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ในวันที่  22  กันยายน 2566 เวลา  10.00 น.