โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 764

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 764

บริจาค เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ 1 เครื่อง 

ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในวันที่  28  กันยายน 2565 เวลา  13.00 น.