โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 706

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 706

บริจาคพัสดุ จำนวน 48 รายการ 

ให้กับกองร้อยรถถังที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 4

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในวันที่  20  เมษายน 2565 เวลา  10.00 น.