โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 685

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 685 (ส่งไปรษณีย์)

บริจาคพัสดุ จำนวน 26 รายการ 

ให้กับโรงพยาบาลอินทร์บุรี

อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

ในวันที่  29  ธันวาคม  2564 เวลา  10.00 น.