หน่วยธุรการ

หน่วยธุรการ

alt
นายธีรวัฒน์ บุญเรืองรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยธุรการ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-2940
 
alt
นางสาวสุมนา เพ็ชรพลอย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขติดต่อ : 02-201-0373
 
alt
นางนิตยา ทิมา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขติดต่อ : 02-201-2940
 
alt
นางสาวปัทมาพร ปัทมธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1707
 
alt
นางสาวพัชรนันท์ คงมั่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขติดต่อ : 02-201-2940
 
alt
นายชูชัย ชูเชิด
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-2940
 
alt
นางสาววทานิกา พันธ์รู้ดี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หมายเลขติดต่อ : 02-201-2940