คลินิกเบาหวานครบวงจร

ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.
    

     อ.นพ.เอกชัย เพชรล่อเหลียน

     อ.พญ.ภัควิภา เริ่มยินดี

     อ.พญ.ดำรงรัตน์ เลิศรัตนานนท์