ดูงานจุฬาฯ

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทย์จากงานทันตกรรมรามาธิบดี ได้รับความอนุเคราะห์ ......

 

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทย ปี2561 นี้ ทางงานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีส่วนร่วมในการส...

 
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง สวนน้ำเฉลิ...
 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอแม่ฮ่องสอน และที่ว่าการอำเภอขุนยวม อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอ...

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดพังงา และ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาประชาคม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม...

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดลำพูน และ จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และโร...

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2557 รรม ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี แล...

 
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.สมุทรปราการ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรม ในพื้นที่ อ.พระ...

 
ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จังหวัดตรัง-นครศรีธรรมราช

งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ได้ให้บริ...

 
งานทันตกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่

งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดให้มีการทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคาร4 ชั้น3

 
ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในจังหวัดอุบลราชธานี

งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสำนักราชเลขาธิการ ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ได้ให้บริ...