ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.สมุทรปราการ

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ.สมุทรปราการ