ทันตกรรมสำหรับเด็ก

หน่วยทันตกรรมสำหรับเด็ก

       หน่วยทันตกรรมสำหรับเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี มีมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 ปี ในกลุ่มเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงทั่วไป กลุ่มเด็กที่มีโรคทางระบบ และกลุ่มเด็กพิเศษ โดยให้การบริการรักษาทหน้าที่ให้บริการการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่างทันตกรรมแบบพร้อมมูล (Comprehensive treatment ) ในเด็กดังนี้

     

  • อุดฟัน
  • ขูดหินปูน
  • ถอนฟัน
  • เคลือบฟลูออไรด์
  • เคลือบหลุมร่องฟัน
  • รักษารากฟันน้ำนม
  • ครอบฟันน้ำนม
  • ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม
  • ทันตกรรมจัดฟันเบื้องต้น (Interceptive orthodontic treatment)
  • ใส่เครื่องมือปรับสันเหงือกในผู้ป่วยเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
        ซึ่งให้การรักษาทันตกรรมทั้งภาวะปกติ แบบไม่ใช้ยา (Non-pharmacological treatment ) และภายใต้ภาวะการดมยาสลบ (General anesthesia treatment)
 
        ​หน่วยทันตกรรมสำหรับเด็กมีภารกิจหลักในการให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีโรคทางระบบ เช่น โรคเลือดออกง่ายหยุดยาก โรคฮีโมฟิลเลีย (Hemophillia) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคมะเร็งในเด็กที่ต้องได้รับยาเคมีบำบัด และ/หรือการฉายแสงรังสีรักษา ผู้ป่วยเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มเด็กพิเศษ ทั้งในส่วนผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ร่วมกับแพทย์สาขาอื่นๆ แบบองค์รวม (Holistic Care) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย