ปริทันตวิทยา

 

                 โรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคติดเชื้อที่มีการอักเสบของอวัยวะปริทันต์ ที่ประกอบไปด้วยเหงือก กระดูกเบ้าฟัน เอ็นยึดปริทันต์ และเคลือบรากฟัน ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมาจากปัจจัยหลายอย่าง ( multifactorial disease) โดยมีสาเหตุหลัก คือ คราบจุลินทรีย์ที่เกาะติดบนผิวฟัน หากไม่ได้กำจัดคราบจุลินทรีย์ออกปล่อยให้มีการสะสมเกิดขึ้น แบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์จะทำให้เกิดการอักเสบของเหงือก (gingivitis) และอาจลุกลามต่อไปโดยมีการทำลายเนื้อเยื่อยึดต่อและกระดูกรอบรากฟัน เกิดโรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis) ได้

 
 
​                 สำหรับการป้องกันรักษาโรคปริทันต์นั้นสามารถทำได้โดยดูแลรักษาสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ โดยเริ่มจากการให้ความสำคัญกับการดูแลทำความสะอาดช่องปากแปรงฟันอย่างถูกวิธี  ร่วมกับไปรับการรักษาจากทันตแพทย์ให้ทำการขูดหินน้ำลาย เกลารากฟันเพื่อทำความสะอาด และลดจำนวนเชื้อโรคในช่องปากลง และควรไปรับการตรวจดูแลจากทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ทุก 3-6 เดือน
 
 
'A smile is a curve that sets everything straight'